IB Transport

Om oss

ib-transport-om-oss

IB Transport – med hela Europa som arbetsplats

Vi är ett transportföretag med snabb, varsam och säker transport och bud av alla sorters gods över hela Sverige, Norden och Europa. Lagringsmöjligheter året om. Vi arbetar med fastställda kvalitets- och miljömål samt säkra leveranstider.
Våra tjänster innefattar bland annat

• Transporter dygnet runt, året runt.
• Bud & budservice över hela Europa.
• Säker lagring inomhus och utomhus.
• Konsignationslagring, alltefter kundens specifika behov.
• Pallsortering
• Mindre legoarbeten enligt kundens behov

Vi följer de avtal och bestämmelser som tillskrivits oss och innehar de behörigheter och tillstånd som erfordras.

Jag vill veta mer!