IB Transport

Optimala lösningar för dig

 

Hos oss som kund har vi som mål att du har en och samma person för ditt uppdrag du anlitar oss för, oavsett vilket ärende det gäller.  Till exempel: Lagring, frågor om kollin eller bokning av transport – din kontaktperson hjälper dig med det. Detta underlättar för dig och det sparar dessutom mycket värdefull tid för oss alla.

Som alla vet ändras behoven i företagen med tiden och där ser vi oss som starka i branschen med vårt driv och samarbete med övriga aktörer och även våra leverantörer runt oss.
Vi har en sund syn på företagande och dess förändringar som sker med tiden. Och kan därigenom vara er behjälpliga till att se igenom nya lösningar vid behov, oavsett det är långsiktiga eller mer tillfälliga.