IB Transport

Gedigen fordonspark

 

Fordonen är företagets verktyg och reklampelare och dessa har vi stort intresse av att hålla i toppform. 

Vi är väl medvetna om att transportbranschen är en hårt belastande del i samhället gällande utsläpp. Därför har vi som mål att underhålla och löpande ha koll på marknadens utveckling inom branschen. Fordonsparken håller en snittålder på 4 år då vi löpande byter in och förnyar fordonen vartefter marknaden har mer miljövänliga alternativ att erbjuda både i alternativt bränsle och maskinellt utförande.