IB Transport

Möt Arnt och Madelené

 

IB Transport Mälardalen AB i Västerås har en bred verksamhet och utför allt från transporter och budservice till lagring och pallsortering. Företaget bildades 2002 av makarna Madelené och Arnt Hjelm i Kolsva som ett familjeföretag.

– Vi båda hade tidigare jobbat till sjöss, men när vi bildade familj så tyckte vi inte att sjölivet var ett alternativ. Vi började vår verksamhet i liten skala med två budbilar, men idag kan vi erbjuda helhetslösningar till våra kunder med både lagring och transporter. // Madde & Arnt.

Vi har utökat lagerverksamheten i en större skala i och med att vi flyttade verksamheten från Arboga till Västerås mellan 2010-2011.

IB Transport utför budtransporter varsamt och säkert för våra kunders behov över hela Sverige, Norden och Europa. Företaget har utvecklas löpande och vi följer med utvecklingen i branschen för att hela tiden finna win-win lägen tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Vi ser ett ökat behov av lagring och hantering av kunders gods mer och mer, och detta i en väl planerad kombination mellan oss och kunden.

Vi arbetar fram specifika lösningar tillsammans med kunden och har ett bra nätverk som gör det möjligt att uppfylla kundens behov av logistiklösningar.