IB Transport

Affärsidé

Vår affärsidé

ib-transport-affarsideUpprätthålla och förvalta den företagsprofil vi har idag.
En arbetsplats där den anställde är delaktig och får utvecklas med företaget.
Samarbete är för oss ett dagligt arbete där vi jobbar för ett nära samarbete med såväl kund som leverantör.
Tillsammans har vi som ständiga mål att effektivisera och utveckla våra tjänster i företaget.
Miljö är ett ständigt pågående arbete vi jobbar löpande med. Detta görs i form av hastighet och tomgångskörnings utvärdering. Därigenom får varje individ hos oss en chans att vara med och påverka.